تور بدروم ترکیه Bodrum Tours
کوش آداسی
ترکیه
000.000

اتاق، تخت و راحتی هتل

{extravote 1}

مکان هتل و موقعیت شهری

{extravote 2}

نظافت و بهداشت اتاق و هتل

{extravote 3}

خدمات رسانی کارکنان هتل

{extravote 4}

امکانات و تجهیزات هتل

{extravote 5}

غذا، رستوران و پذیرایی هتل

{extravote 6}

tusan hotel (25).jpg
c_120_90_4095_tusan_hotel_(25).jpg c_120_90_4095_tusan_hotel_(5).jpg
c_120_90_4095_tusan_hotel_(24).jpg c_120_90_4095_tusan_hotel_(18).jpg
c_120_90_4095_tusan_hotel_(6).jpg c_120_90_4095_tusan_hotel_(1).jpg
c_120_90_4095_tusan_hotel_(16).jpg c_120_90_4095_tusan_hotel_(17).jpg
c_120_90_4095_tusan_hotel_(23).jpg c_120_90_4095_tusan_hotel_(3).jpg
c_120_90_4095_tusan_hotel_(9).jpg c_120_90_4095_tusan_hotel_(26).jpg
c_120_90_4095_tusan_hotel_(15).jpg c_120_90_4095_tusan_hotel_(20).jpg
c_120_90_4095_tusan_hotel_(4).jpg c_120_90_4095_tusan_hotel_(22).jpg
c_120_90_4095_tusan_hotel_(14).jpg c_120_90_4095_tusan_hotel_(28).jpg
c_120_90_4095_tusan_hotel_(21).jpg c_120_90_4095_tusan_hotel_(2).jpg
c_120_90_4095_tusan_hotel_(11).jpg c_120_90_4095_tusan_hotel_(8).jpg
c_120_90_4095_tusan_hotel_(10).jpg c_120_90_4095_tusan_hotel_(19).jpg
c_120_90_4095_tusan_hotel_(13).jpg c_120_90_4095_tusan_hotel_(27).jpg
c_120_90_4095_tusan_hotel_(7).jpg c_120_90_4095_tusan_hotel_(12).jpg
<
  • 1
  • 2
  • 3
>

بانک اطلاعات هتل و تور

تهران، سعادت آباد، میدان شهرداری

021-88693500