تور ارزان استانبول هفتگی روزانه با هتل های ارزان و لوکس
استانبول
ترکیه
3 شب و 4 روز
هاری این
5 ستاره
1.488.200
به محض ورود به کشور مقصد
ترانسفر فرودگاهی هتل و بالعکس
تور استاندارد
Hurry inn merter

اتاق، تخت و راحتی هتل

{extravote 1}

مکان هتل و موقعیت شهری

{extravote 2}

نظافت و بهداشت اتاق و هتل

{extravote 3}

خدمات رسانی کارکنان هتل

{extravote 4}

امکانات و تجهیزات هتل

{extravote 5}

غذا، رستوران و پذیرایی هتل

{extravote 6}

تور ارزان استانبول با اقامت 3 شب و 4 روز در هتل 5 ستاره هاری این در منطقه مرتر
hurry inn merter (19).jpg
c_120_90_4095_hurry_inn_merter_(19).jpg c_120_90_4095_hurry_inn_merter_(13).jpg
c_120_90_4095_hurry_inn_merter_(18).jpg c_120_90_4095_hurry_inn_merter_(14).jpg
c_120_90_4095_hurry_inn_merter_(11).jpg c_120_90_4095_hurry_inn_merter_(9).jpg
c_120_90_4095_hurry_inn_merter_(15).jpg c_120_90_4095_hurry_inn_merter_(12).jpg
c_120_90_4095_hurry_inn_merter_(24).jpg c_120_90_4095_hurry_inn_merter_(8).jpg
c_120_90_4095_hurry_inn_merter_(23).jpg c_120_90_4095_hurry_inn_merter_(26).jpg
c_120_90_4095_hurry_inn_merter_(22).jpg c_120_90_4095_hurry_inn_merter_(4).jpg
c_120_90_4095_hurry_inn_merter_(6).jpg c_120_90_4095_hurry_inn_merter_(5).jpg
c_120_90_4095_hurry_inn_merter_(21).jpg c_120_90_4095_hurry_inn_merter_(25).jpg
c_120_90_4095_hurry_inn_merter_(27).jpg c_120_90_4095_hurry_inn_merter_(20).jpg
c_120_90_4095_hurry_inn_merter_(1).jpg c_120_90_4095_hurry_inn_merter_(2).jpg
c_120_90_4095_hurry_inn_merter_(3).jpg c_120_90_4095_hurry_inn_merter_(10).jpg
c_120_90_4095_hurry_inn_merter_(7).jpg c_120_90_4095_hurry_inn_merter_(17).jpg
c_120_90_4095_hurry_inn_merter_(16).jpg
<
  • 1
  • 2
  • 3
>
این هفته لحظه آخری

بانک اطلاعات هتل و تور

تهران، سعادت آباد، میدان شهرداری

021-88693500