تور بدروم ترکیه Bodrum Tours
آنتالیا
ترکیه
6 شب و 7 روز
ریکسوس پرمیوم
5+2 ستاره
3.549.000
به محض ورود به کشور مقصد
ترانسفر فرودگاهی هتل و بالعکس
تور ارزان
Rixos Premium

اتاق، تخت و راحتی هتل

{extravote 1}

مکان هتل و موقعیت شهری

{extravote 2}

نظافت و بهداشت اتاق و هتل

{extravote 3}

خدمات رسانی کارکنان هتل

{extravote 4}

امکانات و تجهیزات هتل

{extravote 5}

غذا، رستوران و پذیرایی هتل

{extravote 6}

Rixos Premium Bodrum Hotel (42).jpg
c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(42).jpg c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(29).jpg
c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(24).jpg c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(30).jpg
c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(19).jpg c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(6).jpg
c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(2).jpg c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(28).jpg
c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(43).jpg c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(13).jpg
c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(20).jpg c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(14).jpg
c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(5).jpg c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(21).jpg
c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(38).jpg c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(26).jpg
c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(7).jpg c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(32).jpg
c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(40).jpg c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(11).jpg
c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(17).jpg c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(4).jpg
c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(16).jpg c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(12).jpg
c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(10).jpg c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(15).jpg
c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(8).jpg c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(22).jpg
c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(39).jpg c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(18).jpg
c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(34).jpg c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(41).jpg
c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(33).jpg c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(23).jpg
c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(31).jpg c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(36).jpg
c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(35).jpg c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(1).jpg
c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(27).jpg c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(25).jpg
c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(9).jpg c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(3).jpg
c_120_90_4095_Rixos_Premium_Bodrum_Hotel_(37).jpg
<
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
>
Mahan Air. Turkish. AtlasJet. Iran Air. Qeshm Air. Aseman. Zagros`. Kish Air. TailWind. Air Asia. Taban. Caspian. Pegasus. Corendon. FreeBird
تورهای نوروز 94

بانک اطلاعات هتل و تور

تهران، سعادت آباد، میدان شهرداری

021-88693500