تور و هتل های خارجی از بانک اطلاعات توریست جهان
000.000

اتاق، تخت و راحتی هتل

{extravote 1}

مکان هتل و موقعیت شهری

{extravote 2}

نظافت و بهداشت اتاق و هتل

{extravote 3}

خدمات رسانی کارکنان هتل

{extravote 4}

امکانات و تجهیزات هتل

{extravote 5}

غذا، رستوران و پذیرایی هتل

{extravote 6}

rixos premium resort (25).jpg
c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(25).jpg c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(28).jpg
c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(16).jpg c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(10).jpg
c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(1).jpg c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(3).jpg
c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(13).jpg c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(5).jpg
c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(12).jpg c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(26).jpg
c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(9).jpg c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(23).jpg
c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(18).jpg c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(30).jpg
c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(2).jpg c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(21).jpg
c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(6).jpg c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(27).jpg
c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(15).jpg c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(20).jpg
c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(7).jpg c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(8).jpg
c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(24).jpg c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(19).jpg
c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(22).jpg c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(29).jpg
c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(17).jpg c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(14).jpg
c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(4).jpg c_120_90_4095_rixos_premium_resort_(11).jpg
<
  • 1
  • 2
  • 3
>

بانک اطلاعات هتل و تور

تهران، سعادت آباد، میدان شهرداری

021-88693500