تور و هتل های خارجی از بانک اطلاعات توریست جهان
آنتالیا
ترکیه
000.000

اتاق، تخت و راحتی هتل

{extravote 1}

مکان هتل و موقعیت شهری

{extravote 2}

نظافت و بهداشت اتاق و هتل

{extravote 3}

خدمات رسانی کارکنان هتل

{extravote 4}

امکانات و تجهیزات هتل

{extravote 5}

غذا، رستوران و پذیرایی هتل

{extravote 6}

mardan palace hotel (13).jpg
c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(13).jpg c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(20).jpg
c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(8).jpg c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(28).jpg
c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(33).jpg c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(27).jpg
c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(2).jpg c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(6).jpg
c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(22).jpg c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(21).jpg
c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(15).jpg c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(12).jpg
c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(23).jpg c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(11).jpg
c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(1).jpg c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(14).jpg
c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(35).jpg c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(42).jpg
c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(3).jpg c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(7).jpg
c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(30).jpg c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(39).jpg
c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(40).jpg c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(34).jpg
c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(31).jpg c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(24).jpg
c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(18).jpg c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(4).jpg
c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(5).jpg c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(10).jpg
c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(44).jpg c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(38).jpg
c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(16).jpg c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(26).jpg
c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(29).jpg c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(9).jpg
c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(43).jpg c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(19).jpg
c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(37).jpg c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(17).jpg
c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(41).jpg c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(32).jpg
c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(25).jpg c_120_90_4095_mardan_palace_hotel_(36).jpg
<
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
>

بانک اطلاعات هتل و تور

تهران، سعادت آباد، میدان شهرداری

021-88693500