تور و هتل های خارجی از بانک اطلاعات توریست جهان
آنتالیا
ترکیه
000.000

اتاق، تخت و راحتی هتل

{extravote 1}

مکان هتل و موقعیت شهری

{extravote 2}

نظافت و بهداشت اتاق و هتل

{extravote 3}

خدمات رسانی کارکنان هتل

{extravote 4}

امکانات و تجهیزات هتل

{extravote 5}

غذا، رستوران و پذیرایی هتل

{extravote 6}

crystal family resort (2).jpg
c_120_90_4095_crystal_family_resort_(2).jpg c_120_90_4095_crystal_family_resort_(38).jpg
c_120_90_4095_crystal_family_resort_(5).jpg c_120_90_4095_crystal_family_resort_(24).jpg
c_120_90_4095_crystal_family_resort_(31).jpg c_120_90_4095_crystal_family_resort_(15).jpg
c_120_90_4095_crystal_family_resort_(43).jpg c_120_90_4095_crystal_family_resort_(41).jpg
c_120_90_4095_crystal_family_resort_(33).jpg c_120_90_4095_crystal_family_resort_(45).jpg
c_120_90_4095_crystal_family_resort_(37).jpg c_120_90_4095_crystal_family_resort_(42).jpg
c_120_90_4095_crystal_family_resort_(1).jpg c_120_90_4095_crystal_family_resort_(18).jpg
c_120_90_4095_crystal_family_resort_(7).jpg c_120_90_4095_crystal_family_resort_(17).jpg
c_120_90_4095_crystal_family_resort_(40).jpg c_120_90_4095_crystal_family_resort_(9).jpg
c_120_90_4095_crystal_family_resort_(26).jpg c_120_90_4095_crystal_family_resort_(21).jpg
c_120_90_4095_crystal_family_resort_(44).jpg c_120_90_4095_crystal_family_resort_(28).jpg
c_120_90_4095_crystal_family_resort_(36).jpg c_120_90_4095_crystal_family_resort_(10).jpg
c_120_90_4095_crystal_family_resort_(32).jpg c_120_90_4095_crystal_family_resort_(25).jpg
c_120_90_4095_crystal_family_resort_(30).jpg c_120_90_4095_crystal_family_resort_(16).jpg
c_120_90_4095_crystal_family_resort_(12).jpg c_120_90_4095_crystal_family_resort_(19).jpg
c_120_90_4095_crystal_family_resort_(29).jpg c_120_90_4095_crystal_family_resort_(11).jpg
c_120_90_4095_crystal_family_resort_(27).jpg c_120_90_4095_crystal_family_resort_(39).jpg
c_120_90_4095_crystal_family_resort_(13).jpg c_120_90_4095_crystal_family_resort_(8).jpg
c_120_90_4095_crystal_family_resort_(4).jpg c_120_90_4095_crystal_family_resort_(35).jpg
c_120_90_4095_crystal_family_resort_(3).jpg c_120_90_4095_crystal_family_resort_(34).jpg
c_120_90_4095_crystal_family_resort_(20).jpg c_120_90_4095_crystal_family_resort_(22).jpg
c_120_90_4095_crystal_family_resort_(23).jpg c_120_90_4095_crystal_family_resort_(6).jpg
c_120_90_4095_crystal_family_resort_(14).jpg
<
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
>

بانک اطلاعات هتل و تور

تهران، سعادت آباد، میدان شهرداری

021-88693500