تور ارزان تایلند با انتخاب هتل در سایت Thailand-hoteldeals.com
پاتایا
تایلند
7 شب و 8 روز
مونتین
4 ستاره TOP
3.010.000
آسان با ارائه مدارک قبل سفر
ترانسفر فرودگاهی هتل و بالعکس
تور استاندارد
Montien

اتاق، تخت و راحتی هتل

{extravote 1}

مکان هتل و موقعیت شهری

{extravote 2}

نظافت و بهداشت اتاق و هتل

{extravote 3}

خدمات رسانی کارکنان هتل

{extravote 4}

امکانات و تجهیزات هتل

{extravote 5}

غذا، رستوران و پذیرایی هتل

{extravote 6}

تور پاتایا هتل 4 ستاره تاپ مونتین ، 7 شب و 8 روز اقامت در هتا با صبحانه
7643375.jpg
c_120_90_4095_7643375.jpg c_120_90_4095_7796424.jpg
c_120_90_4095_7610153.jpg c_120_90_4095_7610565.jpg
c_120_90_4095_11323863.jpg c_120_90_4095_7585254.jpg
c_120_90_4095_7585158.jpg c_120_90_4095_7585885.jpg
c_120_90_4095_7584487.jpg c_120_90_4095_7584832.jpg
c_120_90_4095_7585401.jpg c_120_90_4095_7587424.jpg
c_120_90_4095_7610437.jpg c_120_90_4095_7585013.jpg
c_120_90_4095_7610012.jpg c_120_90_4095_12456579.jpg
c_120_90_4095_7796567.jpg c_120_90_4095_7642697.jpg
c_120_90_4095_7610886.jpg c_120_90_4095_11323989.jpg
c_120_90_4095_7644297.jpg c_120_90_4095_11323944.jpg
c_120_90_4095_7587192.jpg c_120_90_4095_11323681.jpg
c_120_90_4095_7583763.jpg c_120_90_4095_24445148.jpg
c_120_90_4095_7642790.jpg c_120_90_4095_7259001.jpg
c_120_90_4095_7583640.jpg c_120_90_4095_7642943.jpg
c_120_90_4095_7796436.jpg
<
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
>
این هفته لحظه آخری

بانک اطلاعات هتل و تور

تهران، سعادت آباد، میدان شهرداری

021-88693500