تور دبی پاییز 93 ارزان آبان و آذر
دبی
امارات
3 شب و 4 روز
برج العرب
8.770.000
آسان با ارائه مدارک قبل سفر
ترانسفر فرودگاهی هتل و بالعکس
تور لوکس
Burj Al Arab

اتاق، تخت و راحتی هتل

{extravote 1}

مکان هتل و موقعیت شهری

{extravote 2}

نظافت و بهداشت اتاق و هتل

{extravote 3}

خدمات رسانی کارکنان هتل

{extravote 4}

امکانات و تجهیزات هتل

{extravote 5}

غذا، رستوران و پذیرایی هتل

{extravote 6}

burj-al-arab (8).jpg
c_120_90_4095_burj-al-arab_(8).jpg c_120_90_4095_burj-al-arab_(34).jpg
c_120_90_4095_burj-al-arab_(10).jpg c_120_90_4095_burj-al-arab_(26).jpg
c_120_90_4095_burj-al-arab_(36).jpg c_120_90_4095_burj-al-arab_(18).jpg
c_120_90_4095_burj-al-arab_(28).jpg c_120_90_4095_burj-al-arab_(21).jpg
c_120_90_4095_burj-al-arab_(30).jpg c_120_90_4095_burj-al-arab_(22).jpg
c_120_90_4095_burj-al-arab_(25).jpg c_120_90_4095_burj-al-arab_(12).jpg
c_120_90_4095_burj-al-arab_(4).jpg c_120_90_4095_burj-al-arab_(14).jpg
c_120_90_4095_burj-al-arab_(3).jpg c_120_90_4095_burj-al-arab_(27).jpg
c_120_90_4095_burj-al-arab_(1).jpg c_120_90_4095_burj-al-arab_(9).jpg
c_120_90_4095_burj-al-arab_(19).jpg c_120_90_4095_burj-al-arab_(15).jpg
c_120_90_4095_burj-al-arab_(31).jpg c_120_90_4095_burj-al-arab_(2).jpg
c_120_90_4095_burj-al-arab_(11).jpg c_120_90_4095_burj-al-arab_(5).jpg
c_120_90_4095_burj-al-arab_(20).jpg c_120_90_4095_burj-al-arab_(6).jpg
c_120_90_4095_burj-al-arab_(17).jpg c_120_90_4095_burj-al-arab_(35).jpg
c_120_90_4095_burj-al-arab_(32).jpg c_120_90_4095_burj-al-arab_(23).jpg
c_120_90_4095_burj-al-arab_(7).jpg c_120_90_4095_burj-al-arab_(24).jpg
c_120_90_4095_burj-al-arab_(29).jpg c_120_90_4095_burj-al-arab_(33).jpg
c_120_90_4095_burj-al-arab_(13).jpg c_120_90_4095_burj-al-arab_(16).jpg
<
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
>
این هفته لحظه آخری

بانک اطلاعات هتل و تور

تهران، سعادت آباد، میدان شهرداری

021-88693500