تور دبی پاییز 93 ارزان آبان و آذر
دبی
امارات
3 شب و 4 روز
آرمانی
3.930.000
آسان با ارائه مدارک قبل سفر
ترانسفر فرودگاهی هتل و بالعکس
تور لوکس
Armani

اتاق، تخت و راحتی هتل

{extravote 1}

مکان هتل و موقعیت شهری

{extravote 2}

نظافت و بهداشت اتاق و هتل

{extravote 3}

خدمات رسانی کارکنان هتل

{extravote 4}

امکانات و تجهیزات هتل

{extravote 5}

غذا، رستوران و پذیرایی هتل

{extravote 6}

armani hotel (8).jpg
c_120_90_4095_armani_hotel_(8).jpg c_120_90_4095_armani_hotel_(28).jpg
c_120_90_4095_armani_hotel_(10).jpg c_120_90_4095_armani_hotel_(19).jpg
c_120_90_4095_armani_hotel_(11).jpg c_120_90_4095_armani_hotel_(24).jpg
c_120_90_4095_armani_hotel_(1).jpg c_120_90_4095_armani_hotel_(21).jpg
c_120_90_4095_armani_hotel_(23).jpg c_120_90_4095_armani_hotel_(12).jpg
c_120_90_4095_armani_hotel_(6).jpg c_120_90_4095_armani_hotel_(20).jpg
c_120_90_4095_armani_hotel_(16).jpg c_120_90_4095_armani_hotel_(3).jpg
c_120_90_4095_armani_hotel_(15).jpg c_120_90_4095_armani_hotel_(4).jpg
c_120_90_4095_armani_hotel_(9).jpg c_120_90_4095_armani_hotel_(2).jpg
c_120_90_4095_armani_hotel_(18).jpg c_120_90_4095_armani_hotel_(5).jpg
c_120_90_4095_armani_hotel_(25).jpg c_120_90_4095_armani_hotel_(26).jpg
c_120_90_4095_armani_hotel_(22).jpg c_120_90_4095_armani_hotel_(13).jpg
c_120_90_4095_armani_hotel_(17).jpg c_120_90_4095_armani_hotel_(14).jpg
c_120_90_4095_armani_hotel_(27).jpg c_120_90_4095_armani_hotel_(7).jpg
<
  • 1
  • 2
  • 3
>
این هفته لحظه آخری

بانک اطلاعات هتل و تور

تهران، سعادت آباد، میدان شهرداری

021-88693500