تور دبی پاییز 93 ارزان آبان و آذر
دبی
امارات
3 شب و 4 روز
آنانتارا
3.190.000
آسان با ارائه مدارک قبل سفر
ترانسفر فرودگاهی هتل و بالعکس
تور لوکس
Anantara

اتاق، تخت و راحتی هتل

{extravote 1}

مکان هتل و موقعیت شهری

{extravote 2}

نظافت و بهداشت اتاق و هتل

{extravote 3}

خدمات رسانی کارکنان هتل

{extravote 4}

امکانات و تجهیزات هتل

{extravote 5}

غذا، رستوران و پذیرایی هتل

{extravote 6}

anantara hotel (40).jpg
c_120_90_4095_anantara_hotel_(40).jpg c_120_90_4095_anantara_hotel_(43).jpg
c_120_90_4095_anantara_hotel_(13).jpg c_120_90_4095_anantara_hotel_(36).jpg
c_120_90_4095_anantara_hotel_(1).jpg c_120_90_4095_anantara_hotel_(18).jpg
c_120_90_4095_anantara_hotel_(32).jpg c_120_90_4095_anantara_hotel_(31).jpg
c_120_90_4095_anantara_hotel_(5).jpg c_120_90_4095_anantara_hotel_(7).jpg
c_120_90_4095_anantara_hotel_(22).jpg c_120_90_4095_anantara_hotel_(16).jpg
c_120_90_4095_anantara_hotel_(27).jpg c_120_90_4095_anantara_hotel_(3).jpg
c_120_90_4095_anantara_hotel_(35).jpg c_120_90_4095_anantara_hotel_(30).jpg
c_120_90_4095_anantara_hotel_(34).jpg c_120_90_4095_anantara_hotel_(9).jpg
c_120_90_4095_anantara_hotel_(25).jpg c_120_90_4095_anantara_hotel_(14).jpg
c_120_90_4095_anantara_hotel_(10).jpg c_120_90_4095_anantara_hotel_(24).jpg
c_120_90_4095_anantara_hotel_(6).jpg c_120_90_4095_anantara_hotel_(23).jpg
c_120_90_4095_anantara_hotel_(33).jpg c_120_90_4095_anantara_hotel_(17).jpg
c_120_90_4095_anantara_hotel_(41).jpg c_120_90_4095_anantara_hotel_(44).jpg
c_120_90_4095_anantara_hotel_(12).jpg c_120_90_4095_anantara_hotel_(28).jpg
c_120_90_4095_anantara_hotel_(42).jpg c_120_90_4095_anantara_hotel_(2).jpg
c_120_90_4095_anantara_hotel_(21).jpg c_120_90_4095_anantara_hotel_(26).jpg
c_120_90_4095_anantara_hotel_(11).jpg c_120_90_4095_anantara_hotel_(4).jpg
c_120_90_4095_anantara_hotel_(39).jpg c_120_90_4095_anantara_hotel_(8).jpg
c_120_90_4095_anantara_hotel_(38).jpg c_120_90_4095_anantara_hotel_(15).jpg
c_120_90_4095_anantara_hotel_(20).jpg c_120_90_4095_anantara_hotel_(37).jpg
c_120_90_4095_anantara_hotel_(29).jpg c_120_90_4095_anantara_hotel_(19).jpg
<
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
>
این هفته لحظه آخری

بانک اطلاعات هتل و تور

تهران، سعادت آباد، میدان شهرداری

021-88693500