تور دبی پاییز 93 ارزان آبان و آذر
دبی
امارات
3 شب و 4 روز
هیلتون جمیرا
5 ستاره TOP
3.190.000
آسان با ارائه مدارک قبل سفر
ترانسفر فرودگاهی هتل و بالعکس
تور استاندارد

اتاق، تخت و راحتی هتل

{extravote 1}

مکان هتل و موقعیت شهری

{extravote 2}

نظافت و بهداشت اتاق و هتل

{extravote 3}

خدمات رسانی کارکنان هتل

{extravote 4}

امکانات و تجهیزات هتل

{extravote 5}

غذا، رستوران و پذیرایی هتل

{extravote 6}

hilton jumeirah hotel (14).jpg
c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(14).jpg c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(13).jpg
c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(35).jpg c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(31).jpg
c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(5).jpg c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(8).jpg
c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(7).jpg c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(25).jpg
c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(1).jpg c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(30).jpg
c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(34).jpg c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(36).jpg
c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(24).jpg c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(19).jpg
c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(4).jpg c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(33).jpg
c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(3).jpg c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(6).jpg
c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(9).jpg c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(17).jpg
c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(16).jpg c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(23).jpg
c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(18).jpg c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(28).jpg
c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(12).jpg c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(20).jpg
c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(15).jpg c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(26).jpg
c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(22).jpg c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(2).jpg
c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(32).jpg c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(29).jpg
c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(27).jpg c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(21).jpg
c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(10).jpg c_120_90_4095_hilton_jumeirah_hotel_(11).jpg
<
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
>
این هفته لحظه آخری

بانک اطلاعات هتل و تور

تهران، سعادت آباد، میدان شهرداری

021-88693500