تور دبی پاییز 93 ارزان آبان و آذر
دبی
امارات
3 شب و 4 روز
حیات پلیس
4 ستاره
1,390,000
آسان با ارائه مدارک قبل سفر
ترانسفر فرودگاهی هتل و بالعکس
تور استاندارد
Hyatt Place

اتاق، تخت و راحتی هتل

{extravote 1}

مکان هتل و موقعیت شهری

{extravote 2}

نظافت و بهداشت اتاق و هتل

{extravote 3}

خدمات رسانی کارکنان هتل

{extravote 4}

امکانات و تجهیزات هتل

{extravote 5}

غذا، رستوران و پذیرایی هتل

{extravote 6}

تور 3 شب و 4 روز با اقامت در هتل 4 ستاره حیات پلیس
32363598.jpg
c_120_90_4095_32363598.jpg c_120_90_4095_32363382.jpg
c_120_90_4095_29341043.jpg c_120_90_4095_32363568.jpg
c_120_90_4095_29341026.jpg c_120_90_4095_32363320.jpg
c_120_90_4095_29341044.jpg c_120_90_4095_29341040.jpg
c_120_90_4095_29341023.jpg c_120_90_4095_32363473.jpg
c_120_90_4095_29341029.jpg c_120_90_4095_32358463.jpg
c_120_90_4095_29341041.jpg c_120_90_4095_29341038.jpg
c_120_90_4095_29341016.jpg c_120_90_4095_32358439.jpg
c_120_90_4095_29341025.jpg c_120_90_4095_29341014.jpg
c_120_90_4095_34286900.jpg c_120_90_4095_29341045.jpg
c_120_90_4095_29341037.jpg c_120_90_4095_29341039.jpg
c_120_90_4095_29341032.jpg c_120_90_4095_29341030.jpg
c_120_90_4095_32363342.jpg c_120_90_4095_29341033.jpg
c_120_90_4095_32358415.jpg c_120_90_4095_29341018.jpg
c_120_90_4095_29341022.jpg c_120_90_4095_34287024.jpg
c_120_90_4095_34287055.jpg c_120_90_4095_29341034.jpg
c_120_90_4095_32363404.jpg c_120_90_4095_29341015.jpg
c_120_90_4095_29341017.jpg c_120_90_4095_29341031.jpg
c_120_90_4095_34286999.jpg c_120_90_4095_32363631.jpg
c_120_90_4095_29341028.jpg c_120_90_4095_29341035.jpg
c_120_90_4095_32363366.jpg c_120_90_4095_29341042.jpg
<
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
>
این هفته لحظه آخری

بانک اطلاعات هتل و تور

تهران، سعادت آباد، میدان شهرداری

021-88693500