تور دبی پاییز 93 ارزان آبان و آذر
دبی
امارات
3 شب و 4 روز
هیلتون کریک
5 ستاره TOP
2,090,000
آسان با ارائه مدارک قبل سفر
ترانسفر فرودگاهی هتل و بالعکس
تور لوکس
Hilton Creek

اتاق، تخت و راحتی هتل

{extravote 1}

مکان هتل و موقعیت شهری

{extravote 2}

نظافت و بهداشت اتاق و هتل

{extravote 3}

خدمات رسانی کارکنان هتل

{extravote 4}

امکانات و تجهیزات هتل

{extravote 5}

غذا، رستوران و پذیرایی هتل

{extravote 6}

تور دبی 3 شب و 4 روز با اقامت در هتل 5 ستاره هیلتون کریک
14272264.jpg
c_120_90_4095_14272264.jpg c_120_90_4095_14675128.jpg
c_120_90_4095_7021069.jpg c_120_90_4095_7021070.jpg
c_120_90_4095_7297213.jpg c_120_90_4095_7021040.jpg
c_120_90_4095_14272239.jpg c_120_90_4095_7297122.jpg
c_120_90_4095_7021065.jpg c_120_90_4095_7297275.jpg
c_120_90_4095_7275618.jpg c_120_90_4095_9283558.jpg
c_120_90_4095_7296627.jpg c_120_90_4095_7021063.jpg
c_120_90_4095_14272266.jpg c_120_90_4095_14272222.jpg
c_120_90_4095_7275676.jpg c_120_90_4095_14675071.jpg
c_120_90_4095_7274744.jpg c_120_90_4095_14272267.jpg
c_120_90_4095_7021068.jpg c_120_90_4095_14272247.jpg
c_120_90_4095_14675135.jpg c_120_90_4095_7274562.jpg
c_120_90_4095_14272237.jpg c_120_90_4095_7275779.jpg
c_120_90_4095_7296669.jpg c_120_90_4095_7296951.jpg
c_120_90_4095_7274654.jpg c_120_90_4095_7297172.jpg
c_120_90_4095_7296928.jpg c_120_90_4095_7297050.jpg
c_120_90_4095_14675072.jpg c_120_90_4095_7021151.jpg
c_120_90_4095_14272229.jpg c_120_90_4095_7297236.jpg
c_120_90_4095_7281487.jpg c_120_90_4095_14272249.jpg
c_120_90_4095_7021046.jpg c_120_90_4095_7021051.jpg
c_120_90_4095_14272248.jpg c_120_90_4095_14272265.jpg
<
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
>
این هفته لحظه آخری

بانک اطلاعات هتل و تور

تهران، سعادت آباد، میدان شهرداری

021-88693500