تور دبی پاییز 93 ارزان آبان و آذر
دبی
امارات
فیرمونت
5 ستاره TOP
000.000
Fairmont

اتاق، تخت و راحتی هتل

{extravote 1}

مکان هتل و موقعیت شهری

{extravote 2}

نظافت و بهداشت اتاق و هتل

{extravote 3}

خدمات رسانی کارکنان هتل

{extravote 4}

امکانات و تجهیزات هتل

{extravote 5}

غذا، رستوران و پذیرایی هتل

{extravote 6}

تور دبی هتل فیرمونت با اقامت 3 شب و 4 روز با پرواز ماهان
26059002.jpg
c_120_90_4095_26059002.jpg c_120_90_4095_13077713.jpg
c_120_90_4095_13077752.jpg c_120_90_4095_27876974.jpg
c_120_90_4095_13077737.jpg c_120_90_4095_24395964.jpg
c_120_90_4095_24395944.jpg c_120_90_4095_27876973.jpg
c_120_90_4095_27876950.jpg c_120_90_4095_13077687.jpg
c_120_90_4095_27193701.jpg c_120_90_4095_32248934.jpg
c_120_90_4095_13077742.jpg c_120_90_4095_24395970.jpg
c_120_90_4095_27876953.jpg c_120_90_4095_13077745.jpg
c_120_90_4095_24395912.jpg c_120_90_4095_27876971.jpg
c_120_90_4095_13077732.jpg c_120_90_4095_27876969.jpg
c_120_90_4095_27876989.jpg c_120_90_4095_27876982.jpg
c_120_90_4095_13077722.jpg c_120_90_4095_13077731.jpg
c_120_90_4095_24395945.jpg c_120_90_4095_27876988.jpg
c_120_90_4095_27193830.jpg c_120_90_4095_24395959.jpg
c_120_90_4095_27876961.jpg c_120_90_4095_16955898.jpg
c_120_90_4095_27876955.jpg c_120_90_4095_27876992.jpg
c_120_90_4095_24395909.jpg c_120_90_4095_27876943.jpg
c_120_90_4095_22936030.jpg c_120_90_4095_27876944.jpg
c_120_90_4095_27193751.jpg c_120_90_4095_24395907.jpg
c_120_90_4095_26058999.jpg c_120_90_4095_27193841.jpg
<
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
>

بانک اطلاعات هتل و تور

تهران، سعادت آباد، میدان شهرداری

021-88693500